karatekyokushin.info
Kategoria
2017-05-06

4. Mistrzostwa Polski Akademickie Kuokushin

Miejsce: Hala Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Piastowska 26.

Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate:
Kumite mężczyzn: -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg Kumite Kobiet: -55kg, - 60kg, -65 kg, +65 kg

W przypadku braku 4 zawodników w kategorii, kategorie mogą być połączone Kata mężczyzn Kata kobiet.


WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach mogą brać udział studenci wyższych uczelni publicznych, niepublicznych I, II, III stopnia (poziomy licencjackie, magisterskie, doktoranckie) z ważną legitymacją studencką, z aktualnymi badaniami lekarskimi, posiadający stopień szkoleniowy min. 6 kyu. Granica wiekowa do 30 lat.

Klasyfikacja drużynowa dotyczy wyłącznie zawodników i zawodniczek zgłoszonych przez istniejącą sekcję Karate Kyokushin na Uczelni.

Przepisy ogólne:

- w turze eliminacyjnej kata kobiet/mężczyzn obowiązkowe:

- Pinan 2, -Pinan 3, -Pinan 4, w turze finałowej: do wyboru przez zawodniczkę/zawodnika dowolne kata od pinan 5 wzwyż,

- przewidywany czas walk: eliminacje – 2 min. i ew. dogrywka 2 min. półfinały i finały – 3 min. ew. dogrywka 2 min. ew. różnica wagi/min. 3 kg i ew. rozstrzygająca dogrywka 2 minuty.

- obowiązkowo: białe, miękkie ochraniacze na goleń i stopę (typu skarpeta) dla mężczyzn i kobiet, suspensoria mężczyźni, miękkie ochraniacze na piersi kobiety. Zabronione techniki nożne: rollkick, ushiro mawashi geri jodan,

- w uzasadnionych przypadkach komisja sędziowska może dokonać zmian w regulaminie odbywanych zawodów

ostatnia zmiana: 2017-05-06
Samoobrona jest często pierwszym powodem, dla którego rodzice zapisują dzieci na karate. Powinien być ostatnim. Ta sztuka walki przede wszystkim jest katalizatorem dla ukształtowania u nastolatka pewności siebie, stanowczości, umiejętności dążenia do celu, spokoju i koncentracji.
Jednym z ideałów kultury zachodnioeuropejskiej czasów średniowiecza był rycerz doskonały uosabiany w takich postaciach literackich jak Roland czy Rycerze Okrągłego Stołu. Mężowie ci, na równi z kunsztem rycerskim, charakteryzowali się wielką cnotą, wiernością, odwagą i poświęceniem. To właśnie te cechy napełniały ich czyny wzniosłością i pięknem w krwawych czasach wojen krzyżowych, czyniąc z nich wzory dla każdego, kto parał się sztuką miecza.
W języku japońskim słowo "kara" znaczy "pusta", "te" - "rę­ka". „Kyoku" tłumaczy się jako "ostateczny", "zasadniczy" al­bo "podstawowy"; "shin" - "prawda" bądź "rzeczywistość", zaś "kai” to po japońsku "stowarzyszenie", "przyłączenie" lub "wziąć udział". Zatem Kyokushinkai oznacza dążenie do poznania prawdy.