karatekyokushin.info

Kata w karate kyokushin

znalezionych: 1


Taikyoku Sono Ichi - 00:43,
Taikyoku Sono Ni - 01:43,
Taikyoku Sono San - 02:45,
Sokugi Taikyoku Sono Ichi - 03:46,
Sokugi Taikyoku Sono Ni - 05:00,
Sokugi Taikyoku Sono San - 06:13,

Pinan Sono Ichi - 07:28,
Pinan Sono Ni - 08:34,
Pinan Sono San - 09:50,
Pinan Sono Yon - 10:53,
Pinan Sono Go - 12:05,

Pinan Sono Ichi Ura - 13:20,
Pinan Sono Ni Ura - 14:32,
Pinan Sono San Ura - 15:58,
Pinan Sono Yon Ura - 17:14,
Pinan Sono Go Ura - 18:36,

Sanchin - 19:57,
Yantsu - 22:02,
Tsuki No Kata - 23:34,
Gekisai Dai - 24:58,
Gekisai Sho - 26:24,
Tensho - 27:44,

Saiha - 29:43,
Seienchin - 31:03,
Garyu - 33:24,
Seipai - 34:46,
Kanku - 36:26,
Sushiho - 39:16